Hơn 70 năm trôi qua, nhưng kỷ niệm về những năm tháng tham gia cách mạng, tham gia đánh đồn Bần Yên Nhân của người con quê hương Mỹ Hào năm xưa sẽ mãi không phai nhòa trong ký ức. Tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường sẵn sàng hy sinh của những người chiến sĩ du kích năm xưa luôn là bài học còn nguyên giá trị đối với thế hệ trẻ hôm nay, đó sẽ là động lực, hành trang để thế hệ trẻ hôm nay học tập noi theo. Quyết tâm xây dựng thị trấn Bần Yên Nhân nói riêng và huyện Yên Mỹ nói chung, ngày càng giàu mạnh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc của tỉnh Hưng Yên.