Trong nhiều năm qua, những hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam được hai bên đánh giá là rất toàn diện trên cả hai phương diện phần cứng và phần mềm. Đặc biệt là về hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vacxin, điều đó đã góp phần giúp Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đẩy mạnh tốc độ phát triển của ngành y tế Việt Nam. Những gì mà Nhật Bản dầy công vun đắp luôn được nhân dân Việt Nam trân trọng, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.