Phóng sự ảnh - Số 2548: "Lễ chào cờ và ra quân trồng cây xanh tại Nam Sudan".