Phóng sự ảnh - Số 2538: "Xòe Thái được UNESCO vinh danh".