Phóng sự ảnh - Số 2537: Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".