Phóng sự ảnh - Số 2547: "Sẵn sàng ứng phó các tình huống sự cố môi trường nguy hiểm".