Phóng sự ảnh - Số 2542: "Vẻ đẹp Tây Bắc của nhiếp ảnh gia Hoàng Hùng".