Phóng sự ảnh - Số 2545: Những người lính nơi biên cương Tổ quốc.