Phóng sự ảnh - Số 2546: "Tình yêu Hà Nội của nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Hà".