"Đối với các em, việc giáo dục gồm có:

Thể dục: Để làm cho thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức thấy,

Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp.

Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động. yêu khoa học, trọng của công".

(Trích trong thư "Gửi các em học sinh" của Bác Hồ, bút danh C.B, đăng Báo Nhân Dân số 600, ngày 24/10/1955)