Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, hiện Việt Nam có tốc độ phát triển Internet đứng hàng đầu trên thế giới với gần 50 triệu người sử dụng, đạt tỉ lệ 53% dân số. Đây là con số cao hơn mức trung bình thế giới hiện là 46,64%. Với việc ứng dụng phát triển Internet mạnh mẽ như vậy, bên cạnh nhiều lợi ích mang lại trong đời sống xã hội, thì cũng đã và đang gây lên những yếu tố đe dọa đến an ninh quốc gia, điển hình là các thế lực thù địch, phản động sử dụng mạng Internet để đưa thông tin thật, giả lẫn lộn, nhằm phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, gây rối bạo loạn...Với mục đích không đổi là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ chế độ. Trong chương trình "Nhận diện sự thật" hôm nay chúng ta cùng tìm hiều và nhận diện những hình thức và thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.