Mới đây, một báo cáo của Tổ chức Ngôi nhà tự do Freedom House đã xếp Việt Nam vào nhóm 49 nước không có tự do. Trong pháp trình về tự do toàn cầu 2017, Freedom House cho rằng, ba lĩnh vực mà Việt Nam thiếu hẳn là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin và tự do mạng. Nếu theo dõi đầy đủ các bản báo cáo của Freedom House thì hầu như năm nào tổ chức này cũng cho rằng Việt Nam là nước không có tự do, dân chủ. Đây có thể nói là một sự nhìn nhận thiếu thiện chí, thể hiện rõ ý đồ muốn lợi dụng chiêu bài dân chủ và nhân quyền, một chiêu bài quen thuộc của các tổ chức bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 62 sẽ làm rõ hơn về vấn đề quyền tự do này.