Dưới danh xưng tự phong là những người thấu hiểu chiến trường, đi trước truyền thông chính thống để vén tấm màn bí mật trong chốn thâm cung bí sử. Thời gian vừa qua những đối tượng này đã có nhiều bài viết xuyên tạc về đời tư, các mối quan hệ và về tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng và nhà nước. Có thể khẳng định đây là chiêu thức thủ đoạn nguy hiểm nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, thủ đoạn này đang được tiến hành và mức độ nguy hiểm ra sao? Mời quý vị và các đồng chí cùng bình luận và phân tích trong chương trình Nhận diện sự thật cùng với Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Lý luận Báo Nhân dân.