Phóng sự ảnh - Số 2549: "Những sự kiện quốc tế nổi bật năm 2021".