Chiến dịch Xuân - Hè 1972 (hay Mùa hè đỏ lửa theo cách gọi của Sài Gòn) là một số chiến dịch do Quân Giải phóng miền Nam thực hiện chống lại quân đội Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Đây là cuộc tổng tấn công chiến lược bằng các chiến dịch tiến công quy mô lớn, hiệp đồng binh chủng, tiến công sâu vào hệ thống phòng ngự tại những hướng chiến lược quan trọng: Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, đồng bằng Khu V và Khu VIII (Nam Bộ). Cuộc tiến công bắt đầu ngày 30/3/1972 và kéo dài tới 31/1/1973.