Phóng sự ảnh - Số 1999: "Pháo binh Việt Nam sẵn sàng thi đấu tại Army Game 2020".