Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 06/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

- Một ngày thực hiện nhiệm vụ của đội công binh gìn giữ hòa bình tại ABYEI.

- Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 150.000 nhân lực trong năm 2022.