Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 23/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

- Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng.

- Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị giúp nhân dân sau mưa lũ. 

- Người trẻ phát triển nghề truyền thống.