Trong điều kiện chiến tranh hiện đại khi mà tác chiến điện tử quyết định thắng lợi trên chiến trường thì những hướng nghiên cứu mới trong phòng chống vũ khí thông minh bằng phương thức chế áp nhằm dành quyền điều khiển vũ khí sát thương của đối phương là không thể thiếu, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về vấn đề này qua một số sản phẩm của Viện Điện tử, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng.