Giỏi võ thuật, vượt tường đá, băng qua rào dây thép gai, hay tham gia giải cứu con tin trên mọi điều kiện địa hình đó là những kỹ năng cần có của một chiến đấu viên trong đội hình chống khủng bố. Để đạt được trình độ kỹ chiến thuật thuần thục những người lính phải trải qua quá trình rèn luyện trong một thời gian dài công phu, đòi hỏi ý chí bản lĩnh và tâm lý vững vàng. Huấn luyện sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động tác chiến là những phương pháp được Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công triển khải nhằm tạo nên đội quân đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.