Một sự thay da đổi thịt của vùng đất mà cái đói, cái nghèo đã từng đeo đẳng nhiều năm, giờ đây, người Mông đã có nhà, có xe, người Thái có mô hình VAC hiệu quả, người Dao và nhiều đồng bào dân tộc ít người khác thuộc khu kinh tế Mường Chà đã có của ăn, của để. Hơn 20 năm bám làng, bám bản, từ khi vùng sâu, vùng xa vẫn còn không đường, không trường, không trạm, người dân đói nghèo, lạc hậu, giờ đây, bản làng đổi mới, con người đổi mới, tư duy đổi mới, đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trên chặng đường xóa "không" của những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 ở miền cực Tây Tổ quốc.