Trải qua hơn 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 338 với tinh thần không ngại khó khăn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cấp Ủy, chính quyền Lạng Sơn xây dựng khu kinh tế Mẫu Sơn phát triển và làm thêm rộng vững chắc nơi biên giới.