Với tình đoàn kết và hữu nghị hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia đã để lại tấm gương sáng ngời về tình đồng chí vô sản cao cả trong lòng nhân dân Campuchia mà cũng chính từ đó đã là những minh chứng hùng hồn nhất cho thấy: Việt Nam luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền, phong tục tập quán và văn hóa của nhân dân nước bạn.