Operation smiles bắt đầu hành trình của mình với mục tiêu mang đến cho trẻ em toàn thế giới sự bình đẳng giống nhau - Đó là được nở nụ cười. Bắt đầu từ Philippines sau đó phát triển ở 60 quốc gia, lớn mạnh thành tổ chức phi chính phủ về phẫu thuật hàm mặt. Không chỉ dừng lại ở đó, Operation smiles còn tiếp tục cố gắng để mang tới sự thay đổi cuộc sống.