55 năm trưởng thành và phát triển, bệnh viện Bỏng Quốc gia đã từng bước khẳng định là một bệnh viện đầu ngành. Với sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp quan tâm thiết thực và có những định hướng cụ thể xứng danh bộ đội Cụ Hồ, những cá nhân của bệnh viện Bỏng Quốc gia đã tự nêu gương, phát huy tính chủ động, tích cực trong tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật mới để nâng cao hơn chất lượng điều trị, mang đến cho người bệnh sức khỏe và niềm tin.