Phóng sự ảnh - Số 2884: Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Abyei.