Hướng đến cuộc sống "xanh" hơn, thân thiện và trong lành hơn đang trở thành một xu hướng thịnh hành của nhiều người, nhất là với các bạn trẻ nơi thành thị.