Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 259 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

- Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.