Bản tin Ngày mới ngày 19/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hôm nay khai mạc ADMM Hẹp 2020.

- Phát khẩu trang cho nhân dân biên giới Lai Châu.

- Hơn 4.000ha rừng ở Cà Mau có nguy cơ cháy cao.

- Trung Quốc tiếp nhận yêu cầu miễn thuế hàng hóa Hoa Kỳ.