Bản tin Ngày mới ngày 28/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tính mạng của nhân dân là hàng đầu.

- 10 sân bay dừng hoạt động do bão.