Bản tin Trưa ngày 02/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1).

- Thông tin xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường trong quân đội.

- Giá xăng tăng ảnh hưởng đến sinh kế của tài xế xe công nghệ.