Bản tin Trưa ngày 14/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Kiên quyết đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Cơ quan Tổng cục Chính trị tăng cường công tác phòng dịch.

- Đa dạng thị trường quà tặng trong ngày lễ tình nhân.