Bản tin Trưa ngày 15/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Đảm bảo tốt mọi mặt cho thành công của ADMM hẹp.

- Quân đội sẵn sàng tiếp nhận 38 nghìn người Việt Nam trở về từ vùng dịch.

- Sương mù dày đặc gây khó cho điều khiển phương tiện giao thông.