Bản tin Trưa ngày 16/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- WHO cảnh báo về dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

- Ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên của chiến sĩ mới Hải Quân.

- Xây 1.218 nhà mới cho người có công, người nghèo tỉnh Hà Giang.