Bản tin Trưa ngày 17/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Nguyễn Quyết.

- Hà Giang nỗ lực hồi sinh.

- Đảm bảo y tế phục vụ ADMM hẹp.