Bản tin Trưa ngày 18/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Sẵn sàng cho Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean.

- Phòng chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên giới.

- EU sẽ tiến hành chiến dịch quân sự trên địa bàn Trung Hải.