Bản tin Trưa ngày 19/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean năm 2020.

- 53 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Cao Bằng.

- Chăm sóc sức khỏe người dân trở về từ vùng dịch.