Bản tin Trưa ngày 20/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nghiệm thu đề tài khoa học về đối sách quốc phòng an ninh.

- Bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 xuất viện.

- Xả súng tại Đức, ít nhất 8 người thiệt mạng.