Bản tin Trưa ngày 21/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Tỉnh Hòa Bình thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng.

- Trao giải tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng.

- Chăm lo cho người dân trong khu cách ly tại Cao Bằng.

- Quân nhân trả lại gần một tỷ đồng cho người đánh rơi.