Bản tin Trưa ngày 25/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều hoạt động tri ân dịp Tết cổ truyền.

- Tết đầu tiên trong trạng thái bình thường mới của người lao động.

- Quân đội Burkina Faso tuyên bố phế truất Tổng thống.