Trong lịch sử quân sự có những trận đánh quy mô không lớn, diễn ra trên một không gian hẹp, mục tiêu cũng chỉ ở tầm chiến thuật, xong giá trị và tác động của nó lại vượt xa một trận đánh thông thường, mở ra một phương thức tác chiến mới, tạo bước ngoặt cho cả chiến dịch. Cứ điểm Đông Khê, trận then chốt mở màn chiến dịch biên giới năm 1950 là một trận đánh như thế, góp phần quan trọng vào chiến thắng của chiến dịch biên giới, tạo đà cho quân và dân ta mở liên tiếp nhiều chiến dịch sau đó và từng bước chiếm thế chủ động trên chiến trường. Điều này cũng chứng tỏ bước phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ một đội quân non trẻ đã dần trở thành đội quân chính quy, tinh nhuệ. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng của quân đội ta trên chặng đường tiến tới Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.