Chương trình "Sự kiện nhân chứng" tuần này xin mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe những câu chuyện về những người lính sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, những người lính sao vuông lao vào vòng nước xoáy cứu giúp nhân dân. Những người lính quên mình vì nhân dân. "Thương dân, yêu dân, hết lòng chăm lo bảo vệ nhân dân" chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi chiến sĩ. Lấy phụng sự nhân dân là mục tiêu lý tưởng, giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân.