Thừa Thiên Huế là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang. Suốt chiều dài lịch sử, quân dân Thừa Thiên Huế đã kinh qua các bước thăng trầm để xây dựng và bảo vệ quê hương. Trong chiến công chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng biệt động thành phố Huế. Những người con ưu tú ấy đã cùng với quân và dân Quân khu 4 viết nên bản hùng ca Bình Trị Thiên khói lửa, Bình Trị Thiên anh dũng, bất khuất.