Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 147:

- Gia Lai quy tập 19 HCLS tại thị xã An Khê.

- Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ.

- Hiệu quả từ công tác số hóa dữ liệu liệt sĩ.

- Tìm thông tin về liệt sĩ Trần Thanh Khuy.