Trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, phụ nữ Việt Nam luôn có mặt trên khắp các mặt trận, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, đặc biệt trong các cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, sự xuất hiện của "đội quân tóc dài" như một huyền thoại mà ở đó, họ có thể đương đầu, đánh trả với các loại vũ khí tối tân, hiện đại của kẻ thù. Sự hy sinh, đóng góp to lớn và thành tích, chiến công vang dội của những bông hoa thép đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang.