Có một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng sông Son, nơi điểm đầu của đường Trường Sơn huyền thoại. Ngôi làng yên bình ấy chất chứa cả một không gian dằng dặc "Bắc vào Nam ra". Trong bom đạn chiến tranh, ai đã từng đi qua ngôi làng này dừng lại một đêm kỳ ngộ sẽ cảm thấy luyến tiếc điều gì đó mà khó có thể gọi thành tên ở nơi này. Cũng ở cái mảnh làng nhỏ bé ấy đã viết nên bao câu chuyện về tinh thần chiến đấu giữ làng, giữ nước, sự hi sinh, nhường cơm sẻ áo cho bộ đội, đó là làng kháng chiến kiểu mẫu Cự Nẫm.