Trên những cánh đồng của người nông dân Việt Nam, trong thế kỷ thứ 21, các mô hình nông sản chất lượng cao, năng suất tốt và cho giá trị kinh tế lớn. Họ là những nông dân của thời đại công nghiệp 4.0, luôn bắt kịp xu hướng thế giới, đưa tên tuổi của nông sản Việt Nam ra khắp 5 châu, khẳng định thương hiệu của người Việt. Những người nông dân Việt Nam chăm chỉ, sáng tạo, đoàn kết, xây dựng 1 Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.