Phóng sự ảnh - Số 2554: Sắc màu biên cương qua ống kính Dương Tiến Dũng.