Phóng sự ảnh - Số 2550: Cuộc sống đời thường qua ống kính Trần Thắng.