Phóng sự ảnh - Số 2552: "Hội giã bánh giầy của đồng bào dân tộc Mông".